Rachunek za prąd po angielsku

Jak czytać rachunek za prąd już wiecie, ale jak czytają rachunki za granicami? Rachunki za prąd nie różnią się zbytnio w swej strukturze, ale warto dowiedzieć się więcej.

bill-large-rachunekzaprad

Co jest na fakturze za prąd?

  1. For period – za jaki okres otrzymałeś fakturę.

2. Numer konta, kwota do zapłaty oraz termin płatności.

3. Rozbicie kwotowe do zapłaty, tak jak u nas płatności są ustalane w oparciu o zużycie. Mnoży się cenę kWh razy zużycie.

4. Energy Charges – pobór energii czynnej, ilość prądu pobranego z sieci.

5. Tak jak i u nas można pobierać energię w dwóch strefach. Za granicą zwanych peak – strefa szczytowa i off-peak – pozaszczytowa, tańsza. W tym punkcie widoczny jest kompleksowy rozkład zużycia.

6. Network charges i Industry charges – opłaty dystrybucyjne, są one regulowane i sprzedawcy nie mają na nie żadnego wpływu. Poznaj rozkłada opłat dystrybucyjnych w Polsce. Tylko kilka opłat ustalanych jest w oparciu o ilość dni. Dzienna opłata, która ma rekompensować koszty eksploatacji sieci elektrycznej (Network daily charge), korzystania z urządzenia pomiarowego (Metering charge) czy opłata abonamentowa (Daily charge).

VEET – Victorian Energy Efficiency Target Act 2007 (the Act) oplata podobna do tej, jaką opłacają sprzedawcy wykupując świadectwa pochodzenia, dla odbiorców taryfy G11 i G12 koszt świadectw ujęty jest już w cenie kWh. Za granicą ustawa nakłada na odpowiednie podmioty wykup pewnej ilości świadectw efektywności energetycznej, i to każdego roku.

blue-magnifying-glass-rachunekzapradSREC – Solar Renewable Energy Certificates, w Polsce płacimy opłatę OZE, dzięki której wspieramy odnawialne źródła energii. Za granicą wspierają technologię solarną. Stawki mogą być wydawane przy użyciu zarówno szacunków lub rzeczywistych odczyty liczników w zależności od przepisów stanowych w danym państwie.

LRET – Large Scale Renewable Energy Target, opłata ustalana corocznie, jej wysokość odbija się na ilości energii nakazanej, która ma mieć odbicie ze źródeł odnawialnych. Liczy się tu procent całkowitej energii dostarczonej na rynek.