Jak odczytać rachunek za prąd – RWE innogy

Dobre odczytanie rachunku za prąd to gwarancja sukcesu, dowiesz się ile kWh zużyłeś, jaki jest twój indywidualny numer klienta, który jest niezbędny w kontaktach z Biurem Obsługi. Klienci innogy (dawniej RWE) otrzymują fakturę dwustronną, na jednej z nich znajdują się podstawowe dane a na drugiej całościowe rozliczenie.

Na pierwszej stronie faktury RWE znajdą się informacje dotyczące:

jak czytać rachunek za prąd

jak czytać rachunek za prąd

  1. Zaznaczono indywidualny numer przypisany do umowy rozliczenie, konto umowy oraz okres sprzedaży.
  2. Adresy Sprzedawcy i Dystrybutora, w kontaktach ze sprzedawcą pisma należy kierować na właściwy adres, z podaniem numeru klienta. Dodatkowo podany jest nr infolinii kontaktowej, adres strony internetowej oraz adres e-mail Elektronicznego Biura Obsługi Klientów.
  3. Komunikat informujący o kwocie zadłużenia bądź regularnym opłacaniu faktur.
  4. Rozliczenie energii czynnej. Wraz z podatkiem VAT, tutaj może sprawdzić aktualna cenę energii i posiadaną taryfę prądu.
  5. Przyszłe prognozowany, czyli suma faktur zaliczkowych, które zostały wystawione w poprzednim okresie rozliczeniowym, w oparciu o historię zużycia energii elektrycznej. W tabeli znajdują się też informacje o koszcie faktycznego poboru energii i opłat stałych. Pod tabelą znajduje się informacja o nadpłacie bądź niedopłacie. Prognozy wyszczególnione na konkretny okres rozliczeniowy.
  6. Terminy i kwoty płatności i numer rachunku bankowego na jaki należy wpłacać bieżące należności, jeśli faktura wskazuje kilka lokali to dla każdego lokalu wydziela się inny numer rachunku.

Druga strona faktury zawiera:

jak czytać rachunek za prąd

jak czytać rachunek za prąd

  1. Podanie zużycia energii elektrycznej, które podawane jest na podstawie wskazań licznika z uwzględnieniem prognoz.
  2. Szczegółowe informacje dot. wyliczeń opłaty za sprzedaż zużytej energii elektrycznej.
  3. Szczegółowe informacje dot. wyliczeń opłaty dystrybucyjnej, czyli za dostarczenie energii.
  4. Należności uwzględniające faktycznie zużytą energię i jej dystrybucję w podany okresie rozliczeniowym.

Rachunek innogy (dawne RWE) jest dostępny do pobrania w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta, o którym można się dowiedzieć tutaj https://energiadirect.pl/poradniki/ebok-rwe