Podlicznik prądu i dwa rachunki za prąd?

Zadaniem podlicznika prądu jest odnotowanie zużycia prądu, ale nie całego mieszkania czy domu tylko wydzielonej jego części. Dowiesz się ile energii pobierają współlokatorzy czy najemcy. Podlicznik ma ułatwić skutecznie rozrachunki za prąd.

Podlicznik prądu i dwa rachunki za prąd

Co to jest podlicznik prądu i jak działa?

To urządzenie pomiarowe, która działa identycznie jak licznik energii elektrycznej. Także oblicza pobranie kWh, ale nie przelicza ich na kwotę do zapłaty, bowiem nie ma zakodowanej takie możliwości. To ile zapłacimy zależy nie tylko od ilości kWh ale i od ceny 1 kWh od Podlicznik jest zwykle montowany na klatce schodowej, w danym pomieszczeniu czy garażu.

Zgoda na formalne założenie podliczniku prądu

Założenie podlicznika wymaga dwóch aspektów, technicznego jakim jest  wcześniejsze podzielnie instalacji energetycznej na tzw. fazy, aby wiadomo było, zużycie jakich urządzeń ma być liczne przez podlicznik. Będzie on też liczone przez licznik podstawowy. Formalnie zamontowanie podlicznika energii elektrycznej należy zgłosić, to koszt kilkuset złotych, nie należy podpisywać nowej umowy a jedynie aneks. Nikt nie będzie spisywał stanu podlicznika, sam musimy to zrobić. Podliczniki są zwykle stosowane nieformalne, mają pomagać ustalić zużycie wykorzystywane wśród osób dzielących jedną nieruchomości np. studenci, dwie rodziny w domu. Podliczniki przeważnie zakładane są na pokoje lub kondygnacje wynajmujących, aby precyzyjniej określić ich rachunki za prąd.

Podlicznik nie zwalnia właściciela nieruchomości z opłaty za prąd. Do odbiorcy, który podpisał umowę z najtańszym dostawcą energii i operatorem systemu przychodzi jeden rachunek za prąd, w jego treści ujęte jest całościowe zużycie energii. Dopiero od rachunku właściwego możemy odliczyć ilość pobrany przez lokatora kWh. Niestety musimy się liczyć, że wskazania podlicznika nie jest to dowód brany pod uwagę na drodze sądowej.

zamow-porownanie

Jeżeli obawiamy się, że pomimo dokładnych wskazań urządzenia, lokator i tak nie pokryje swojej części rachunku. Wystąpmy o całkowite rozdzielenie tj. o drugie przyłącze energetyczne i montaż oddzielnego licznika.

Jak założyć podlicznik prądu?

Obecne prawo wymaga konsultacji z zakładem energetycznym. Operatorem sytemu dystrybucyjnego OSD, bowiem każdy operator ma swoje odrębne procedury, poza tym jeśli w razie kontroli pracownik dopatrzy się nieprawidłowości grozi nam kara.

Ile kosztuje podlicznik prądu?

Cena podlicznika zależy od producenta,  jego opcji, dokładności urządzenia i jego fazowości, każdy powinien posiadać legalizację i być objęty okresem gwarancyjnym. Koszt zaczyna się od 150 zł. cena rośnie w przypadku podliczników trójfazowych, czy liczników elektrycznych. Za założenie podlicznika także zapłacimy, od 50 do 250 złotych.