Tauron

Co kryje się na rachunku przesyłanego przez firmę TAURON? Kliknij i zobacz szczegóły dotyczące swojego rachunku.

Część I: faktura zawierająca informacje na temat zakończonego okresu rozliczeniowego i podstawowych danych

rachunek-za-prad-tauron1

 1. 1. Dane teleadresowe sprzedawcy energii elektrycznej.
 2. 2. Adres korespondencyjny. Prosimy o korzystanie z tego adresu do kontaktu z nami.
 3. 3. Indywidualny numer Klienta. Jest on niezbędny podczas kontaktów z TAURON Obsługa Klienta.
 4. 4. Adres korespondencyjny Klienta (Płatnika). Może on być inny niż adres punktu poboru energii.
 5. 5. Adres Klienta podany w umowie
 6. 6.Numer faktury.
 7. 7. Lista prognoz, których dotyczy wystawione rozliczenie.

Część II: faktura zawierająca informacje na temat rozliczeń poboru 

rachunek-za-prad-tauron2

 1. 8.Adres punktu poboru energii, czyli miejsca, gdzie zainstalowany jest licznik, którego dotyczy rozliczenie.
 2. 9.Numer ewidencyjny to indywidualny numer powiązany z punktem poboru energii.
 3. 10.Produkt (taryfa) wybrany przez Klienta. Zgodnie z jego stawkami wyliczana jest wartość rachunku.
 4. 11.Okres, którego dotyczy wystawione rozliczenie. Podany przedział czasu nazywamy okresem rozliczeniowym.
 5. 12.Wyliczenie wartości zużytej energii elektrycznej w oparciu o dokonane odczyty. Odczyt mógł być wykonany przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego, oszacowany lub zgłoszony przez Klienta.
 6. 13.Wyliczenie należności za dostarczenie energii elektrycznej w oparciu o dokonane odczyty.
 7. 14.Całkowity koszt zużycia prądu w danym okresie rozliczeniowym (suma opłat za zużytą energię i jej dostarczenie powiększona o podatek VAT)
 8. 15.Wyliczenie kwoty do zapłaty lub zwrotu. Ta kwota to różnica między kosztem zużycia i dostarczenia energii w zakończonym okresie rozliczeniowym a kosztem wynikającym z prognoz. Jeżeli prognozy były większe niż zużycie, powstanie nadpłata, która pokryje nowe prognozy na następny okres rozliczeniowy. Jeżeli zużyłeś więcej niż zaprognozowano, powstanie niedopłata, która zostanie doliczona do pierwszego blankietu wpłaty.
 9. 16.Kwota obowiązkowego podatku akcyzowego. Podatek akcyzowy odprowadzany jest przez TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Klient nie ponosi żadnych kosztów.
 10. 17.Indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat należności za energię elektryczną. Jest on przypisany wyłącznie do mieszkania/domu Klienta (oddzielny dla każdego punktu poboru energii i każdego typu zobowiązania)
 11. 18.Tutaj znajdziesz nasze dane kontaktowe.

Klienci Tauron mogą przejść na fakturę elektroniczną i pobierać ją wygodnie w eBOK. Więcej o elektronicznym Biurze Obsługi Klienta na https://energiadirect.pl/poradniki/ebok-tauron