Reklamacja rachunku za prąd TAURON

Jak napisać reklamacje do sprzedawcy energii, czy można reklamować usługi dystrybutora? Tak, TAURON Polska Energia jaki TAURON Dystrybucja S.A. rozpatrują reklamacje swoich klientów.

fakrury-i-rachunki

Co warto wiedzieć o reklamacji

Reklamacja nie ma skutku zawieszającego, więc zwykle trzeba zapłacić wskazaną na fakturze kwotę i czekać, aż skarga zostanie rozwiązana, na naszą korzyść. Wówczas zapłacone pieniądze zostaną rozłożone na bieżące płatności. Na rozpatrzenie sprzedawca i dystrybutor mają 14 dni, chyba, że wnosimy pismo dotyczące zasad działania licznika albo o wypłatę bonifikaty, wówczas poczekamy 30 dni, brak odpowiedni oznacza, że reklamacja została zostaje rozpatrzona na naszą korzyść.

Tauron gdzie wnieść reklamację?

read-messages-rachunekzapradTAURON przyjmuje reklamacje w swoich Punktach Obsługi Klienta, albo te przesłane drogą pocztową na odpowiedni adres, a ten do korespondencji podany jest na fakturze. Ta wniesiona niepoprawnie nie będzie rozpatrzona. Można także zgłosić reklamację za pomocą Tauron ebok.

Co można reklamować u sprzedawcy i dostawcy?

Sprzedawca może sprawdzić naliczoną na fakturze płatność. Jeśli faktycznie nastąpił błąd w naliczeniach wówczas sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji. Błąd może narodzić się gdyż nieprawidłowo działa licznik, dlatego zapewne zostanie on poddany badaniu przez dystrybutora. Jeśli sami zauważymy awarię miernika to możemy wnieść reklamacje rachunku za prąd do operatora systemu dystrybucyjnego. Koszty związane z testowaniem urządzeń pomiarowych wówczas poniesie dystrybutor, chyba, że urządzenie pracuje prawidłowo, wówczas to odbiorca zostanie obciążony kosztami.

Bonifikata za przerwy w dostawie energii elektrycznej

Będzie  ona wypłacona jeśli faktycznie dystrybutor nie dopełnił swojego obowiązku i energia jaka dotarła do nas liniami przesyłowymi nie spełniała swoich norm, odpowiedniego napięcia i natężenia. Standardy jakościowe opisane są w taryfie danego dostawcy jak i w umowie i regulaminie.

zamow-porownanie

Z pismem o odszkodowanie czy wypłatę za niedostarczoną energii w przypadku braku prądu udać się należy do OSD operatora Systemu Dystrybucyjnego. Przerwa w dostawie energii musi być dłuższa niż 24 godziny. Natomiast dopuszczalny limit wyłączeń awaryjnych w ciągu roku wynosi łącznie 48 godzin. Jeśli dostawca przekroczy ten czas możemy wnioskować o wypłatę bonifikaty, za każdą niedostarczoną jednostkę.

Odszkodowanie za uszkodzone mienie, spowodowane przepięciami, usterkami sieci czy złą jakością energii. Wówczas konsument musi wykazać szkodę jaką poniósł oraz określić jej wysokość. Ponadto trzeba wskazać związek przyczynowy z nienależytym wykonaniem umowy przez dostawcę energii. Wskazać jakie zaniechanie czy działanie operatora sytemu zaowocowało naszą szkodą. Dostawca nie wypłaci odszkodowania jeśli mienie ucierpiało w wyniku:

  • blue-locked-icon-rachunekzaprad> siły wyższej,
  • > brak prądu spowodowanego działaniem odbiorcy, czy osoby trzeciej,
  • > niedoborem mocy w KSE (Krajowy System Energetyczny),
  • > planowaną przerwą w dostawie prądu i awarią,
  • > kradzieżą energii z systemu.

 

TAURON reklamacje zobacz