Rachunek za prąd, już go rozumiem!

Na próżno zastanawiasz się, nad każdym elementem  rachunkach za energię elektryczną? Lepiej zobacz poradnik, jak czytać rachunek za energię elektryczną swojego sprzedawcy, co da Ci zrozumieć wszystkie szczegóły. Poniżej opis co z pewnością znajdzie się na fakturze ze prąd.

rachunek-za-prad-juz-rozumiem

Identyfikacja – Dane sprzedającego

Informacje o dostawcy energii jeśli jest to faktura przesyłowa, Dostawca zwykle ma podpisaną umowę ze sprzedawcą więc jeśli masz umowę kompleksową to  otrzymasz rachunek od sprzedawcy, z wyróżnieniem płatności dystrybucyjnych. Dane te znajdują się na pierwszej stronie faktury, w lewym górnym rogu. Jest to nazwa dostawcy, adres jego siedziby, numer identyfikacyjny/oddział jeśli sprzedawca takie posiada, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dane identyfikujące abonentów

W tym dziale znajdziesz swoje dane. Można je znaleźć w prawym górnym rogu faktury, obok danych identyfikacyjnych dostawcy. Jeśli kiedykolwiek Ci podać swój numer klienta , znaleźć go właśnie tam. Osoba, na którą przychodzi rachunek jest traktowana jako klient nikt inny nie może dokonywać zmian.

Informacje o płatnościach

Kolejna część to część rozliczeniowa, może znajdować się na  pierwszej bądź drugiej stronie faktury. Informacje rozliczeniowe dzieli się na dwie części część sprzedażową i dystrybucyjną, w każdej z nich wyodrębnione są stawki podatku vat.

Rozliczenia zużycia energii elektrycznej

Twój dostawca rozlicza pobór prądu na podstawie miernika, zawsze podaje okres rozliczenia.  Na pewno warto zobaczyć zestawienie wszystkich elementów składających się na końcową cenę energii elektrycznej. Tabele wskazują na cenę energii, oraz wysokość opłat handlowej i innych jakie nalicza sprzedawca, które mogą być uregulowane w umowie.

zamow-porownanie

Druga kalkulacja płatności to rozliczenie usługi dystrybucyjnej. Opłaty te regulowane są przez polskie prawo i trafiają do lokalnych zakładów energetycznych, obecnie nazwanych operatorami sytemu dystrybucyjnego. Opłaty te są także naliczane w zależności od wysokości zużycia. Stawki w taryfach są regulowane przez państwowy organ. Pieniądze pobierane od odbiorców mają być przeznaczane na utrzymywanie prawidłowych parametrów sieci, rekompensować straty czy utrzymywać regionalne stacje przesyłu. Opłaty stałe opłata jakościowa ma rekompensować koszty związane odpowiednim utrzymaniem mocy. Dystrybutor może także naliczać opłatę handlową.

Ostateczne rozliczenie

Pod koniec faktury przedstawiono kwotę należności, oraz odniesienie do następnego okresu rozliczeniowego, czyi nadpłatę i niedopłatę. Każde podsumowanie rozliczeń zużycia energii elektrycznej  obejmuje datę, termin płatności i datę okresu rozliczeniowego, którego dotyczy dana faktura. Podany jest także numer konta, kredytowania płatności na rachunek dostawcy indywidualny dla każdego odbiorcy. Zmienny symbol odpowiada głównie albo numer klienta. Zobacz całkowitą ilość zużytej energii elektrycznej, podsumowanie zawiera także podatek akcyzowy i podatek VAT.

Zobacz więcej:

Moc przyłączeniowa a rachunek za prąd Jednym z warunków formalnych jakie musimy spełnić aby uzyskać prąd w domu jest wypełnienie wniosku o przyłącze energetyczne. Oprócz danych dotyczących...
Zakup żarówki LED, 6 rzeczy, które warto wiedzieć... Twoja stara żarówka przepaliła się? To dobry czas, aby spróbować czegoś nowego. Wielu z nas już słyszał o zaletach oświetlenia LED, takich jak wysoka ...
Rachunek za prąd przez Internet Sprzedawcy energii elektrycznej umożliwiają otrzymywanie rachunków za prąd przez Internet. E-faktury są wysyłane na e-maila lub są dostępne w elektron...
Jak obliczyć zużycie energii elektrycznej konkretn... Dowiedz się jak jest moc urządzenia, a następnie podstaw dane do wzoru. Łatwo i szybko wyliczysz koszty energii, ale nie będę się one pokrywać z faktu...