Moc przyłączeniowa a rachunek za prąd

Jednym z warunków formalnych jakie musimy spełnić aby uzyskać prąd w domu jest wypełnienie wniosku o przyłącze energetyczne. Oprócz danych dotyczących inwestycji, we wniosku określić musimy moc przyłączeniową jak roczne zapotrzebowanie na energię.

Moc-przyłączeniowa-a-rachunek-za-prad

Jak oszacować moc przyłączeniową?

Z tym problem ma nie jeden odbiorca, chociaż obsługa zakładu energetycznego zawsze chętnie pomaga w wypełnieniu wniosku, to moc przyłącza dla każdego budynku jednorodzinnego zawsze jest inna. O wartości mocy przyłączeniowej będą decydować urządzenia zasilane prądem, które mamy zamiar używać w domu. Moc przyłączeniowa to nic innego jak suma mocy wszystkich urządzeń, z których będziemy korzystać w jednym czasie.

zamow-porownanie

Oczywiście są pewne wytyczne dotyczące średnich wartości mocy. Jednorodzinny dom o pow. 150 m2 z licznikiem 3-fazowym, jest zwykle zaopatrywany w energię elektryczną o moc przyłączeniowej rzędu 10 – 12 kW. Optymalnym wówczas rozwiązaniem dla takiego domku jest zabezpieczenie przedlicznikowe o wartości 25 A. Moc wzrasta, jeśli użytkownicy planują zamontować ogrzewanie elektryczne, elektryczne podgrzewacze wody czy elektryczną kuchenkę, wówczas wnioskować należy o ok. 15 kW – 30 kW. Bezpiecznie jest podawać wartość wszystkich używanych zsumowanych przez nas urządzeń zwykle jest wyższa niż realne zapotrzebowanie, gdyż nie wszystkie urządzenia działają jednocześnie. Tak zwany współczynnik jednoczesności określi liczbę działających w tym samym czasie sprzętów elektrycznych. Zwykle wynosi on ok. 0,5-0,6 wartości wyliczonej uprzednio mocy przyłączeniowej. Budowa domu trwa czasem kilka lat, wszystko zależy od posiadanych na ten cel funduszy, dlatego oszczędniej wystąpić o przyłącze tymczasowe w celu zasilenia placu budowy (wystarczy 6-7 kW), a później wnioskować o zmianę mocy. Opłata przyłączeniowa liczona jest za każdy 1 kW mocy, zasilenie, placu budowy będzie nieco droższe za kW niż przyłącze energetyczne dla domu. Warto przeliczyć obie opcje.

Czym jest moc przyłączeniowa?

Dystrybutorzy są zgodni –

wielkość mocy przyłączeniowej jest to wielkość mocy, na jaką zostało zaprojektowane i wybudowane przyłącze do Twojego obiektu. Jest to maksymalna wartość mocy, jaką możesz pobierać z sieci bez poważnych konsekwencji typu uszkodzenie instalacji czy przerwy w poborze prądu.

Co ma wielkość mocy przyłączeniowej do rachunku za prąd?

Po pierwsze niższa moc to mniejszy wydatek całości inwestycji. Po drugie, w grupie taryfowej G, dla odbiorców domowych, nie ma opłat zależnych od mocy. Stawka opłaty przejściowej, jest naliczana za roczne zużycie, ilość pobranych kWh, a nie moc. Składnik stały stawki sieciowej jest naliczany za rodzaj instalacji, układ 1 bądź 3 fazowy. Użytkowanie instalacji o mniejszej mocy czy większej mocy przekłada się jedynie na komfort, nie będą wybijać korki gdyż nie dojdzie do przeciążenia, instalacji, jeśli podłączymy do sieci nowe urządzenia. Inaczej jest jeśli moc przyłączeniowa dotyczy działalności gospodarczej. Wówczas za przekroczenie mocy umownej tj: mocy czynnej pobieranej lub wprowadzanej do sieci i określanej w umowie o świadczenie usług przesyłowych lub umowie sprzedaży energii, jako wartość maksymalna ze średnich wartości tej mocy w okresie 15 minut w ciągu godziny. Wówczas dystrybutor energii elektrycznej nalicza dodatkowe opłaty. Oznacza to, że przekroczenia rozliczane są w cyklach godzinowych. Do obliczenia kar brana jest największa średnia wartość mocy pobranej za okres 15 minut z danej godziny, liczony nieprzerwanie przez 15 minut. Szczegóły naliczania kar poznacie tu: http://www.korporacjasystem.pl/images/profil_mocy.png. Zgodnie z taryfą dystrybutor za przekroczenie mocy umownej pobierana opłatę w wysokości stanowiącej iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz -sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną. Czym innym jest ponad umowny pobór energii biernej, a podstawą wartość jego kary obliczana jest wartość rzeczywistego współczynnika mocy tg φ (tangens fi).