Duży rachunek za prąd

Otrzymałeś gigantyczny rachunek za energię elektryczną i nie zgadzasz się jego wysokością? W takim przypadku masz prawo złożyć reklamację.

duży rachunek za prąd

Obserwacja rachunku za energię

Zanim złożysz reklamacje rachunku za prąd przeanalizuj swoje zużycie energii. Warto sięgnąć po fakturę z analogicznego okresu roku poprzedniego i porównać z aktualną. Można także poprosić sprzedawcę energii o informacje o zużyciu energii w roku poprzednim oraz o przeciętne zużycie dla danej grupy przyłączeniowej. Pamiętaj, że większy rachunek za prąd może być spowodowany większą liczbą mieszkańców w danym gospodarstwie domowym czy większą ilością urządzeń elektrycznych. Nierzadko zbyt wysoki rachunek jest spowodowany błędnym odczytem licznika wykonanym przez inkasenta.

zamow-porownanie

Źle działający licznik prądu

Winowajcom wysokiego rachunku za energię może być licznik prądu. W przypadku, jeśli podejrzewamy, iż nie działa on w sposób prawidłowy możemy to zgłosić przedsiębiorstwu energetycznemu. Dystrybutor energii na nasz wniosek sprawdza działanie układu pomiarowo-rozliczeniowego w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia żądania. Odbiorca energii ma również prawo wnioskować o laboratoryjne badanie licznika energii elektrycznej. Jeśli badanie wykaże, że układ rozliczeniowo-pomiarowy działa bez zastrzeżeń to koszty ekspertyzy ponosi konsument. W przypadku, gdy badanie potwierdzi złe działanie licznika odbiorca energii ma podstawę do złożenia reklamacji.

Procedura reklamacji faktury za energię

Firma energetyczna reklamację, która dotyczy rozliczeń za energię elektryczną powinna rozpatrzyć w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia, chyba że w umowie pomiędzy stronami określono inny termin. Warto pilnować tego terminu, bowiem po upłynięciu tego terminu reklamacja jest uznawana w sposób automatyczny. Odbiorca składający reklamacje niestety nie jest zwolniony z obowiązku uregulowania opłat za prąd.