Zmiana dostawcy energii elektrycznej – czy warto?

Do tej pory niecałe 500 tysięcy gospodarstw domowych przeprowadziło zmianę sprzedawcy  energii elektrycznej, a możliwość taka istnieje od lipca 2007 roku. Mamy coraz większą świadomość tego co może dać nam zmiana sprzedawcy energii. Polacy mają coraz większą świadomość swojego prawa do zmian dostawcy prądu. Niestety nadal dajemy się oszukać czy też boimy się podpisać nową umowę z firmą sprzedającą energię.

zmiana-sprzedawcy-energii-czy warto

Oszczędzanie na rachunkach za prąd

Rachunki za energię elektryczną to najczęściej wskazywane  obciążenie dla domowego budżetu. Zmiana sprzedawcy ma być postrzegana jako środek do oszczędności, wówczas, nawet pomimo uwolnienia taryf da odbiorców domowych, bo są one zatwierdzane przez organ państwowy (prezesa URE) zmiana jest postrzegana negatywnie.

O zmianie sprzedawcy energii słów kilka

Zgodnie z ustawą prawo energetyczne, odbiorca  może skorzystać z  bezpłatnej zmiany sprzedawcy energii. Proces przeprowadza nowy sprzedawca, a trwa on niedużej niż 30 dni. U niektórych odbiorców może zajść konieczność wymiany licznika, ale tylko w przypadku odbiorców firmowych licznik jest własności przedsiębiorcy i to ona musi pokryć tego koszty.

To wybór odpowiedniej oferty jest w procesie zmiany najtrudniejszy, i wymaga od nas większego wysiłku. Odbiorca wybiera ofertę, która najbardziej mu odpowiada. Uważać musi jedynie na pułapki, jakie kryją się w nieuczciwych praktykach, niektórych sprzedawców.

Zewnętrzne firmy, które mogły podpisywać umowy w imieniu koncesjonowanych sprzedawców energii, pozwoliły sobie na wyłudzanie podpisów. Informując, odbiorcę, że ten musi podpisać jedynie dokumenty stanowiące dowód o oględzinach licznika, aneks do umowy czy zaparafować wizytę inkasenta. Konkurencyjny rynek, zamienił się w przestrzeń, w której o wartości oferty nie decyduje cena za kWh, ale zdolności handlowców, czy też zatajanie prawdy. Pomimo faktycznie niższej ceny za energię elektryczną cennik umowy bogaty jest w dodatkowe opłaty.

Opłaty nieznane ustawie

Ustawa prawo energetyczne wprowadza podział opłat za energię elektryczną. Ustawowymi opłatami są opłaty ponoszone za pobraną energię elektryczną i opłaty za jej przesył, pobierane przez dystrybutora. Opłata za gwarancję utrzymania ceny i wprowadzenie cennika to dodatkowe źródła dochodu dla sprzedawcy. Ich nadmiar czy wysokość może spowodować, że obniżka ceny energii nie sprawi, że otrzymamy niższy rachunek za prąd. Warto więc prosić o ewentualne obliczenie, jak będzie to wyglądać po zmianie, oczywiście kalkulacja ma być z uwzględnieniem dodatkowych opłat.