Zmiana mocy przyłączeniowej, czy może uchronić od wysokich rachunków za prąd?

Dokładna analiza powinna odbyć się przed każdą decyzją o podpisaniu nowej umowy. Umowa na sprzedaż i dystrybucję (umowa kompleksowa) pomimo tego, że łączy w sobie dwie usługi, to zawiera jeszcze szereg dodatkowych wymagań, zarówno po stronie odbiorcy jak i zakładu energetycznego.

fakrury-i-rachunki

Czym jest moc przyłączeniowa?

Na konkretną moc przyłączeniową deklarujesz się w umowie przyłączeniowej, zwykle dla domu jednorodzinnego mieści się ona w przedziale od 8 do 12 kW. Moc określa maksymalną wartość energii jaką możesz maksymalnie pobrać z sieci. Jej przekroczenie wiąż się z awariami takimi jak „wywalanie korków” czy przepięcia. Moc umowa nie może wskazywać wyższej wartości jak moc przyłączeniowa, którą oblicza się jako sumę wszystkich urządzeń w mieszkaniu z pozostawieniem zapasu dla kilku nowych. Konieczność zmiany mocy pojawia się w dwóch przypadkach, kiedy planujesz zakup nowych energetycznie wydajnych urządzeń np. kuchenki czy ogrzewana elektrycznego albo wcześniej dokonałeś już takiego zakupu i teraz na rachunku pojawia się opłata za przekroczenie mocy umownej.

Kara za przekroczenie mocy umownej

Taryfa danego dystrybutora określa naliczanie ewentualnych kar. Kara stanowi iloczyn stałego składnika sieci oraz sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej. Naliczenie odbywa się za każdy miesiąc, w którym wystąpiło przekroczenie. Z karą za przekroczenie do czynienia mają zwykle przedsiębiorcy, dlatego dopuszczalne jest zamawianie mocy w niejednakowych wartości. Zmiana pomoże uniknąć naliczania kary,  warto więc ją rozważyć w przypadku pojawienia się kary na fakturze.

zamow-porownanie

Zmiana mocy przyłączeniowej

Wniosek o zmianę mocy jest tożsamy z wnioskiem o przyłącze nowego budynku, z tą różnicą, że zaznacza się pole dot. zmiany. Kosz przyłącza energetycznego to iloczyn zamawianej mocy z stawką cennikowa podaną przez dystrybutora, w wypadku zmiany mocy płacimy za dodatkowe kV, stawki corocznie ulegają zmianie, obecnie są na poziomie 120 złotych za kV, zmiana mocy nie powinna wpływać na zmianę oferty cenowej, jeśli sprzedawca czy dystrybutor przymuszają do zmiany ceny energii elektrycznej, warto zgłosić to odpowiednim organom. Więcej informacji o cenie za kilowatogodzinę znajdziesz tutaj https://energiadirect.pl/cenniki