Jak obliczyć zużycie energii elektrycznej konkretnego urządzenia?

Dowiedz się jak jest moc urządzenia, a następnie podstaw dane do wzoru. Łatwo i szybko wyliczysz koszty energii, ale nie będę się one pokrywać z fakturą.

Dowiedz się jak jest moc

Nie raz zastanawiacie się ile energii elektrycznej zużywają poszczególne urządzenia, co jest bardziej prądożerne lodówka czy kuchenka, a może mikrofala, gdyby tylko używać jej częściej. Wiedzę taką można wykorzystać choćby po to, aby ograniczyć używanie tych najbardziej nabijających rachunek. Łatwo też dowiedzieć się ile pieniędzy ucieka z portfela, gdy zostawiamy włączone światło, telewizor, laptop czy nastawiamy wodę na kawę. Nigdy nie ustalimy rzeczywistego poboru, dlaczego takie obliczenia są jedynie orientacyjne.

Podstawiając do wzoru moc urządzenia, podstawimy moc maksymalną, a urządzenie z taką pracuje jedynie w pewnych etapach swojej pracy. Pralka, kiedy podgrzewa wodę, lodówka, kiedy jest oszroniona czy zmywarka, kiedy płucze naczynia. Druga sprawa to policzymy same zużycie, można to pomnożyć przez cenę prądu, ale nie policzymy wówczas kosztów dystrybucji, a te naliczane są i za zużycie jak i miesięcznie.

Wzór na obliczenie zużycia energii elektrycznej

Poznaj moc urządzenia, jest ona zapisana na tabliczce znamionowej, albo w książce dotyczącej danych technicznych czy instrukcji obsługi.  Jest to wartość wyrażana w watach, oznaczeniem jest wielka litera „W”. Następnie tę wartość należy przeliczyć na kilowaty, jednostkę mniejszą, pobór energii w kilowatogodzinach widoczny jest na fakturze za prąd. Kilowat odpowiada tysiącowi watów.

Wzór na obliczenie zużycia: liczbę kilowatów pobieranych przez urządzenie należy pomnożyć przez czas, w jakim urządzenie jest włączone.

Oczywiście należy pamiętać o doborze jednostek, nie mnożymy przez minuty a przez godziny. Otrzymany wynik można pomnożyć to przez aktualną cenę za kilowatogodzinę prądu, aby otrzymać koszt pracy danego urządzenia.

Przykłady obliczeń zużycia prądu przez urządzenia

Wykorzystajmy powyższy wzór w praktyce, policzmy ile w ciągu jednej godziny  energii pobiera grzejnik o mocy dwóch tysięcy wat. Najpierw należy przeliczyć tę ilość na kilowaty, 2000 W jest równe jest 2 kilowatom.

2Kw x 1h = 2kWh

Innym przykładem może być obliczenie miesięcznego zużycia energii i koszt prądu pobieranego przez telewizor o mocy 500 watów, który jest włączony codziennie przez 3 godziny. Ustalmy bardo niską cenę za prąd na poziomie 0,4 złotego. Oblicz ile godzin w miesiącu pracuje telewizor (przez 30 dni będzie to 90 godzin). Następnie należy przeliczyć moc urządzenia na kilowaty. 500 wat równe jest 0,5 kilowata. Podstawiając te dane do wzoru i mnożąc 90 godzin pracy przez 0,5 kilowata energii zużywanej w ciągu jednej godziny, otrzymamy wynik 45 kilowatogodzin. Na koniec trzeba jeszcze pomnożyć ten wynik przez cenę jednej kilowatogodziny, czyli 0,4 złotego i można przekonać się, że za oglądanie telewizji codziennie przez trzy godziny, po upływie miesiąca trzeba będzie zapłacić 18 złotych.

zamow-porownanie