Uwaga na „atrakcyjne” umowy na energię. Tani prąd tylko po kalkulacjach!

O technikach sprzedaży można napisać książkę, obecnie produktów i usług nie sprzedaje się ceną, ale korzyściami. Jak więc przekonują sprzedawcy do podpisywania nowych korzystniejszych umów na sprzedaż energii? Większość obiecuje niższe rachunki za prąd, ale to tylko obietnica.

Aktualne ceny prądu są zbyt wysokie?

Najtańsza energia elektryczna, tani prąd, niższe kwoty do zapłaty to zyskamy jeśli skorzystamy z prawa do swobodnego wybór sprzedawcy energii elektrycznej. Okazuje się, że nie zawsze, takimi hasłami posługują się także nieuczciwi przedstawiciele handlowi, którzy w swoich „atrakcyjnych ofertach” ukrywają dodatkowe koszty. Mechanizm działania oszusta zawsze bywa taki sam.

Do domu puka przedstawiciel sprzedawcy energii elektrycznej i zachęca do podpisania nowej umowy. Przedstawia się, pokazuje legitymację, proszą o ostatnie rachunki za prąd i przedstawia ofertę, tańszą i lepszą.  Nie informuje o jej szczegółach, nie sprawdza czy odbiorcę obowiązuje okres wypowiedzenia u obecnego sprzedawcy, a zmiana narazi go na kary. Często żeruje na naiwności ludzi starszych, którzy są ufni, chcąc oszczędzić kilka złotych podpisują pełnomocnictwo i umowę. Handlowiec nie zostawia kopi umowy, jej warunków i regulaminu, mówiąc, że dokumenty przyjdą pocztą. Nie wiemy, więc z kim podpisujemy umowę, a mamy tylko 14 dni na jej wypowiedzenie. Nie pomaga też obecny sprzedawca energii, bo ten po otrzymaniu wypowiedzenia usług nie traktuje nas jako klienta i nie udziela informacji.

Chociaż większość skarg na nieuczciwych sprzedawców UOKIK i URE odnotowuje od osób starszych, to mylnie sądzimy, że takie osoby dają się nabrać na tani prąd. Częściej padają bowiem oni ofiarą fałszywych „pracowników zakładu energetycznego”. Oszust podszywa się pod obecnego sprzedawcę, nie informuje, że po podpisaniu dokumentów, odbiorca zmienia sprzedawcę energii elektrycznej. Odbiorca jest tego nieświadomy, aż do czasu nadesłania nowej faktury, albo rozliczenia za prąd z poprzednim sprzedawcą.

Nowa umowa na prąd

Nowa umowa na pierwszy rzut oka może wydawać się atrakcyjna, czasem jest to umowa dająca korzyści. Cena kWh za energię rzeczywistą faktycznie jest niższa od naszej obecnej stawki. To jednak nie wszystko, aby całą ofert uznać za atrakcyjną, trzeba sprawdzić czy w samej umowie nie kryją się inne niekorzystne dla klienta zapisy. Najczęściej spada stawka za kWh ale regulamin wprowadza bardzo wysokie sumy za upomnienia w przypadku spóźnienia się z płatnością, opłaty handlowe, dodatkowe usługi typu ubezpieczenie czy inne pakiety, za które należy osobno płacić, czasem na inne konto. Więcej o cenach kWh można przeczytać tutaj https://energiadirect.pl/cenniki

Nie rzadko zdarza się też, że zmieniając sprzedawcę zmienić musimy też licznik, albo zmieni się okres fakturowania, zamiast otrzymać rachunek za prąd co 2 mc, otrzymamy półroczną prognozę.

Aby nie dać się oszukać niczego nie odpisujmy, zbierzmy informacje i opinie o sprzedawcy. Sprawdźmy na jego stronie, jakie ceny oferuje, wykonajmy kalkulację, albo poprośmy o jej wykonanie. Pomoże nam też ranking cen prądu. Dowiedzmy się jaki okres wypowiedzenia nas obowiązuje. Jeśli dojdzie do podpisania umowy sprawdźmy, z jaką datą podpisujemy dokument, niech to będzie data aktualna, nawet, jeśli sprzedawca tłumaczy, że ma przygotowane wzory z datą wsteczną. Zwróćmy uwagę na miejsce sporządzenia dokumentu. Wypowiedzieć w ciągu 14 dni można jedynie umowę, podpisaną poza lokalem przedsiębiorcy. Podpisując dokument z oznaczeniem miejsca innym nisz nasza miejscowość i inną datą pozbawiamy się praw do odstąpienia takiej umowy. Ciężko zaś udowodnić, kiedy doszło do podpisania umowy. O tym, kiedy faktycznie dojdzie do zmiany sprzedawcy zadecyduje Operator systemu, zwykle jest to 30 dni od dnia, kiedy to ten podmiot otrzyma komplet dokumentów.

O czym należy pamiętać, kiedy handlowiec zapuka do drzwi?

  • • Zapytaj, jaką firmę reprezentuje i sprawdź jego tożsamość.
  • • Sprawdź, co zostało ci zaproponowane w pakiecie poza energią elektryczną.
  • • Dokładnie skontroluj wysokość opłaty handlowej, kary za nieterminowe wpłaty oraz wszelkie inne dodatkowe koszty.
  • • Uważnie przeczytaj umowę przed jej podpisaniem, najlepiej umów się za kilka dni.
  • • Sprawdź, jakie są warunki rozwiązania umowy.

https://energiadirect.pl/