Czy można rozłożyć rachunek za prąd na raty?

Wzrastające ceny prądu powodują, że coraz więcej osób ma problem z terminowym regulowaniem należności wobec przedsiębiorstw energetycznych. Niewielu wie, że można m.in. rozłożyć rachunek na raty.

czy-mozna-rozlozyc-rachunek-za-prad-na-raty

Wstrzymanie dostaw energii

Przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo wstrzymać dostawy energii odbiorcy, który nie zapłacił rachunku za prąd. Mówi o tym art. 6 ust. 3a ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 toku. Proces wstrzymania energii firma energetyczna może jednak rozpocząć, jeśli odbiorca energii zwleka co najmniej miesiąc w uregulowaniem faktury. Zanim jednak nastąpi wstrzymanie dostaw do odbiorcy powinno dotrzeć pisemne powiadomienie, które wyznacza dodatkowy, dwutygodniowy termin na zapłacenie zaległości. Jeśli odbiorca nie otrzyma takiego powiadomienia to wstrzymanie dostaw nie powinno mieć miejsca. Więcej informacji dot. prawa energetycznego na https://energiadirect.pl/poradniki

zamow-porownanie

Pomoc w zapłaceniu rachunku za prąd

Z analiz przeprowadzonych w Urzędzie Regulacji Energetyki wynika, że firmy energetyczne z własnej inicjatywy wdrożyły programy, które mają na celu pomoc w zapłaceniu rachunku. Stosowane są jednak niejednolite formy pomocy, dlatego też należy w tej sprawie bezpośrednio kontaktować się z firmą energetyczną, z którą odbiorca ma podpisaną umowę.

Przedsiębiorstwa energetyczne proponują:

rozłożenie rachunku na raty, taką możliwość oferuje m.in. Tauron, Enea, Energa.

odstąpienie od naliczania odsetek, przez określony czas, lub zmniejszenie odsetek,

– umarzanie zaległości, w skrajnych przypadkach, najczęściej dotyczy to samotnych rodziców, osób niepełnosprawnych oraz instytucji charytatywnych,

– wstrzymanie windykacji, z powodu trudnej sytuacji życiowej,

– warunkowe odstąpienie od wstrzymania dostawy czy wznowienie dostaw energii, na okres przedświąteczny i świąteczny, w przypadkach uzasadnionych, np. choroba, małe dzieci.

– instalację licznika przedpłatowego.