Rachunek za prąd – „niezrozumiałe pismo od elektrowni”

Zdarzyło się, że jako odbiorca energii czy korzystający z innych usług otrzymałeś upomnienie z elektrowni, banku albo od swojego operatora. Zapoznałeś się z pismem i niewiele do ciebie dotarło, ktoś chciał abyś wyszedł na nierozumnego, zatem be słownika ani rusz. Nawet poloniści z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego apelują do firm, aby pisały prostszym językiem, bo niektórych pism nie można odczytać ze zrozumieniem. Na co więc powinniśmy zwracając uwagę czytając pismo od dostawcy?

prawidlowa-faktura-energa

czytaj