Rachunek za prąd – „niezrozumiałe pismo od elektrowni”

Zdarzyło się, że jako odbiorca energii czy korzystający z innych usług otrzymałeś upomnienie z elektrowni, banku albo od swojego operatora. Zapoznałeś się z pismem i niewiele do ciebie dotarło, ktoś chciał abyś wyszedł na nierozumnego, zatem be słownika ani rusz. Nawet poloniści z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego apelują do firm, aby pisały prostszym językiem, bo niektórych pism nie można odczytać ze zrozumieniem. Na co więc powinniśmy zwracając uwagę czytając pismo od dostawcy?

prawidlowa-faktura-energa

Za dużo niepotrzebnego tekstu

Nie potrzebnie ważną dla nas treść przysłania blok tekstu, jak mów dr Tomasz Piekot z Pracowni we wszystkich pismach zauważyliśmy tzw. spychacze informacji, to te fragmenty tekstu, które przekazują nam informacje już znane albo zupełnie nieistotne, przez co opóźniają pojawienie się treści ważnych i nowych przede wszystkim: ile, do kiedy i na jakie konto mamy zapłacić. Chociaż administracyjny tryb wymaga, aby na wstępnie ustosunkować się, w jakim celu piszemy, ale zwroty w stylu, Szanowna Pani, w odpowiedzi na pismo z dnia 03.04.2016 roku uprzejmie informuję, iż… potęgują, aby napięcie, nie są dobrze oceniane przez czytających, bo Ci wiedzą, w jakiej sprawie się kontaktowali ze sprzedawcą.

Chociaż funkcjonuje coś takiego, jak podział pisma na nagłówki, to z sekcji na sekcję powiela się aby  treść, która nic nie wnosi.  Z zwartego bloku treści trudno wydobyć najważniejsze informacje. Często są to zadania zastosowana, jako wypełnienia, mają wydłużać pismo, ale nie wnoszą zbyt wiele, np. Szanowna Pani w trosce o pani bezpieczeństwo zachęcamy do skorzystania z naszych nowych usług, które wdrażamy sukcesywnie, aby mogła się pani cieszyć technologiami takimi jak ebok Energa.

Należy się bać pism od sprzedawców i dostawców energii

Chociaż podmioty te potocznie nazywa się „elektrownią” to z produkcją prądu nie mają nic wspólnego.  Zwykle poza wypełnieniami, potwierdzanie danych, które znamy nie brakuje też słów, które brzmią dumnie, tajemniczo i podniośle oraz straszenia.  Pismo powstało w oparciu o słownik wyrazów bliskoznacznych, a proste zmianie o treści: –

Prosimy o dokonanie zaległej wpłaty na kwotę 230 złotych  do dnia 3.04.2017.

z którego odbiorca wyniósł by więcej zamieniają na „potworka” , który brzmi: –

W związku z nieodnotowaniem wpłaty, za okres …, wnosimy o uiszczenie zaległości należności  na kwotę 230 złotych. Należność należy wpłacić do dnia 3.04.2017 na odpowiednie konto indywidualne.

W piśmie taki pełno rzeczowników typu „zapłacenie”, „nieuregulowanie”, „zwlekanie”.  Rzeczowniki te mają pełnić funkcję podmiotu i orzeczenia, uważa się, że treść pisma jest bardziej doniosła i kulturalna, jeśli nie wskazuje bezpośrednio, kto i co ma zrobić.

Chociaż rachunki są podobne w swoich układach, to najtańsi sprzedawcy energii stosują różne określenia. Wystarczy sprawdzić, z czego składa się rachunek za prąd i jak wiele pozycji w sobie kryje, jak wiele różnych opłat pobierają od nas sprzedawcy.