Rachunek prognozowany czyli prognoza sprzedaży – co to takiego?

Czym jest prognozowanie i dlaczego rachunki za energię podlegają prognozie skoro, licznik odczytywany jest raz na miesiąc bądź dwa?

rachunek-prognozowany

Prognozowanie, czy szacowanie ma na celu ustalenie wyniku końcowego. Prognozę sporządza się na podstawie obserwacji sprzedawców jak i dystrybutorów w okresie dwóch.  Pomimo tego, że urządzenie pomiarowe odczytywane jest regularnie  a my dokonujemy opłat za prąd bez zwłoki odczyt link nie jest rzeczywisty to prognoza.

Regularny odczyt licznika

Na rachunku za prąd powinna zaleźć się informacja o tym czy masz do czynienia z fakturą prognozowaną czy rzeczywistym odczytem. Z pewnością z prognozą do czynienia mają odbiorcy, u których odczyt licznika odbywa się rzadziej niż raz na 2 miesiące.  Wówczas pewnie kwota do zapłaty opiewa nie na zużyciu tylko na prognozie sprzedaży z wyszczególnionymi kwotami do zapłaty w najbliższym czasie. Takie analizowanie zużycia może sprawić, że na twoim koncie wystąpi albo nadpłata albo niedopłata.

Jak przebiega prognoza?

Na pobór kilowatogodzin wpływ ma wszystko, takie czynności jak remont, popsucie urządzenia, które podczas awarii pobiera więcej energii niż zwykle czy zakup nowego bardziej energooszczędnego sprzętu, można zlikwidować ogrzewanie prądem czy wymienić urządzenia grzewcze, jednym słowem wszystko ma wpływ na pobrane kWh. Rachunki prognozowane nie są niczym szczególnym, większość sprzedawców stosuje taki rodzaj oszacowania płatności. Kiedy dochodzi do faktycznego odczytania urządzenia pomiarowego, odbiorca otrzymuje fakturę rozliczeniową. Stąd też, w wyniku rozliczenia można spodziewać niedopłaty, będzie to kwota, którą musimy dopłacić, jeżeli zużyliśmy więcej energii niż naliczono w prognozie, bądź nadpłata, jeśli zużycie było niższe od tego, które wskazywał w poprzednich fakturach sprzedawca.

Gdy inkasent nie przychodzi możemy powiadomić zakład energetyczny o stanie licznika. Zgłosić je można na infolinii, osobiście czy korespondencyjnie. Zawsze w takim wypadku podajemy aktualny stan licznika.

zamow-porownanie

Dystrybutor bo to on jest podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie prognoz, bada nasze zużycie w analogicznych okresach  w tożsamym okresie rozliczeniowym. Za taki okres przyjmuje się pory roku czy określoną liczbę miesięcy. Co z tego wynika? Jeśli w lipcu 2015 roku w twoim domu odbywał się remont i w tym czasie użytkowałeś urządzenia do majsterkowania, wieczorami malowałeś co kosztowało dodatkową pracę żarówki. To pewnie liczyłeś, że wrześniowa faktura będzie wysoka, a tu rachunek przyszedł niższy niż ostatnio, dlaczego pewnie w lipcu 2014 byłeś na wakacjach, zużycie energii spadło więc z prowadzonych przez zakład statystyk w tym okresie z energii nie korzystasz. Stan ten wyrówna się w lipcu 2016 kiedy za zeszłoroczny remont będzie musiał zapłacić.

W wyniku prognoz, na koniec roku zakład przesyła fakturę korektę. To czy się z nią zgodzimy czy nie to nasza subiektywna ocena. Oczywiście możemy rachunek reklamować, ale wynikiem tego może być badanie urządzeni, jeśli będzie ono działać prawidłowo  to i tak musimy zapłacić  niedopłatę. Za to nadpłata będzie policzona na poczet przyszłych płatności, rzadko w praktyce sprzedawca zwraca nadpłatę.

Podstawy prawne prognoz

Prognozowe naliczanie jest zgodne z  § 32 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189, poz. 1126). Przepisy te brzmią:

„4. Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, w okresie tym mogą być pobierane opłaty za energię elektryczną oraz za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej  w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia tej energii w tym okresie, ustalonego na podstawie zużycia wyznaczonego w oparciu o rzeczywiste odczyty urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, dokonane w analogicznym okresie poprzedniego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 5

  1. W prognozach, o których mowa w ust.4, należy uwzględniać zgłoszone przez odbiorcę istotne zmiany w poborze energii elektryczne.”

Jak szybko sprawdzić rachunek za prąd?

Rachunek za prąd ukrywa wiele ważnych informacji. Dowiemy się ile energii zużywa nasze gospodarstwo, ile płacimy nie tylko za samą energię i jaka jest cena 1kwh. Ilość opłat dystrybucyjnych pobieranych obligatoryjne  zawsze będzie obciążało Odbiorcę, bowiem są one ponoszone zamiana za usługę przesyłu czy rekompensowanie strat sieci.