Powody zawyżonych faktur za energię elektryczną

raczunekzaprad-platnosci

Otrzymałeś za wysoki rachunek za prąd i nie zgadzasz się  z jego wysokością? Najpierw sprawdź czy twoje zużycie energii elektrycznej w ostatnim czasie się nie zwiększyło. Jeśli nic takiego nie miało miejsca to złóż reklamacje.

Za wysoki rachunek

Niejeden odbiorca energii otrzymał horrendalnie wysoki rachunek za energię eklektyczną. Najczęściej powodem takiej sytuacji jest po prostu błąd ludzki. Błąd może popełnić inkasent dokonujący odczytu licznika czy osoba wystawiająca rachunek. Nierzadko też rachunki są automatycznie wystawiane przez system, który także jest nieomylny. Powodem zawyżonego rachunku za prąd może być także błędnie działający licznik. Wówczas należy złożyć wniosek o dokonanie badania urządzenia rozliczeniowo-pomiarowego.  Jeśli jednak badanie wykaże, że licznik działa w sposób prawidłowy to wnioskodawca będzie musiał ponieść koszty badania.

Reklamacja faktury

Odbiorca ma prawo złożyć reklamację rachunku za prąd. Trzeba jednak pamiętać, że niestety samo złożenie reklamacji nie skutkuje brakiem obowiązku uregulowania należności. Oczywiście rachunku nie musimy płacić jeśli nasza reklamacja zostanie uznana przed terminem płatności. W reklamacji rachunku za prąd należy  podać dane osobowe i kontaktowe, przedmiot i uzasadnienie reklamacji. Odpowiedź powinniśmy otrzymać w ciągu 14 dni. Po tym terminie reklamacja automatycznie zostaje uznana.

Wzory reklamacji rachunku oraz inne porady są dostępne w serwisie https://energiadirect.pl/