Nieopłacony rachunek – kiedy mogą odciąć Ci prąd?

Zalegasz z opłatami za energię elektryczną? Obawiaj się, co prawda nie mogą Cię od razu odłączyć od sieci, ale z tym różnie bywa. Skarg na sprzedawców przybywa, bo to oni wnioskują do dystrybutora o odcięcie.

nieoplacony-rachunek-za-prad

Masz dwa tygodnie na uregulowanie należności

Pierwszy nieuregulowany rachunek, albo niedopłata zaowocuje tym, ze otrzymasz od sprzedawcy ponaglenie. W treści najdzie się dodatkowy 14 dniowy termin na uregulowanie należności.  Jeśli nie zareagujesz na upomnienie, to zgodnie literą prawa decyzja o wstrzymaniu dostaw prądu może zapaść po upływie jednego miesiąca od terminu, tego ostatniego terminu płatności. Decyzja musi przybrać formę pisemną, w niej znajdzie się wypowiedzenie umowy. W treści będą określone dodatkowe terminy na spłatę zadłużenia. Przecież sprzedawca nie podaruje nam pobranych kilowatów w prezencie, za nieuregulowanie płatności może spotkać nas wizyta komornika czy egzekucja z wynagrodzenia. Jeśli dystrybutor nie dotrzyma ciążących na nim warunków informacyjnych, tylko wyłączy prąd, albo przejdzie do egzekucji należności, działanie to jest niezgodne z prawem.

Kiedy zostanie podłączony prąd?

Jeśli z jakichś względów doszło do sytuacji, kiedy odcięto Ci prąd, musisz uregulować wszelkie zobowiązania. Wówczas możesz starać się o przywrócenie prądu. Takie praktyki były dość często stosowane, co zauważył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego zdaniem naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Ponadto uznał, że zapisy w umowach określające dodatkowe opłaty za monity są nielegalne.

  1. blue-cross-symbol-rachunekzaprad1. Decyzja o wstrzymaniu dostaw energii może zapaść po upływie miesiąca od terminu płatności.
  2. 2. Wznowienie dostawy prądu nastąpi tuż po uregulowaniu zaległych opłat.

 

Więcej informacji o tym na https://energiadirect.pl/poradniki/kiedy-moga-odciac-prad

 

Licznik pre-paid

W przypadku licznika pre-paid odcięcie prądu następuje natychmiast po wyczerpaniu zakupionych wcześniej kilowatogodzin. Wznowienie następuje po wprowadzeniu kodu energetycznego, czyli np. https://energiadirect.pl/poradniki/energa-doladowanie