Co zrobić, gdy licznik źle działa?

Zbyt wysokie albo odwrotnie za niskie rachunki za prąd powinny budzić nasze wątpliwości dot. prawidłowości działania licznika. Wówczas należy wnioskować do dystrybutora o zbadanie urządzenia.

Wniosek o badanie licznika

W myśl litery prawa każdy odbiorca energii elektrycznej może zgłosić się do dystrybutora energii elektrycznej i zażądać przeprowadzenia badania licznika prądu. Według prawa sprawdzenie czy układ pomiarowo-rozliczeniowy funkcjonuje w sposób prawidłowy musi się odbyć w ciągu czternastu dni od złożenia przez odbiorcę wniosku. Jeśli zatem masz obawy, że licznik prądu oszukuje to jak najszybciej złóż wniosek o przeprowadzenie badania.

Laboratorium i koszty badania

Jeśli badanie dystrybutora energii wykaże, że z licznikiem energii elektrycznej wszystko jest w porządku, a my nadal jednak mamy wątpliwości co do jego działania to zostaje nam złożenie wniosku o przeprowadzenie badania w warunkach laboratoryjnych. Takie badanie musi być wykonane także w ciągu czternastu dni od złożenia wniosku. Ponadto odbiorca może zażądać przeprowadzenia takiego badania w wybranym przez siebie laboratorium. Co ważne wniosek taki należy złożyć w ciągu trzydziestu dni od momentu otrzymania wyniku pierwszego badania laboratoryjnego. Należy jednak mieć na względzie, że w przypadku gdy badanie wykazuje iż urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe działa w sposób prawidłowy to wnioskodawca ponosi wszelkie koszty związanie z ekspertyzą. Natomiast w przypadku wykazania nieprawidłowości w funkcjonowaniu licznika to przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do pokrycia kosztów badania. Dodatkowo w takim przypadku oczywiście ma miejsce korekta faktur za energię elektryczną.

Ważne zapisy umowy

Warto prześledzić umowę, która została zawarta z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). Tam powinny się znajdować wszelkie kwestie związane z odpowiedzialnością za działanie układu pomiarowo-rozliczeniowego. Jest to istotne z punktu widzenia ewentualnych sporów pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym. Więcej o OSD na https://energiadirect.pl/poradniki/osd-operator-systemu-dystrybucyjnego