Budowanie certyfikacji energetycznej: wszystko, co musisz o tym wiedzieć

Domy są jednym z miejsc, w których zużywa się najwięcej energii, oczywiście gdyby zliczyć zużycie wszytki miast i wsi razem. Energia jest szczególnie wykorzystywana do utrzymania ciepła pomieszczeń, rozrywki, jak i pracy. Zatem istotne jest, aby zaoszczędzić na rachunkach oraz zmniejszyć negatywny wpływ urządzeń na środowisko.

efektywnosc energtyczna

Certyfikacja energetyczna: co to jest, dlaczego to jest ważne, dla kto jest obowiązkowa

Certyfikacja energetyczna to obiektywna ocenę tego, ile energii potrzeba, aby żyć wdanym domu wygodnie. Z poświadczeniem, że materiały i metody wykorzystane do budowy budynku, a ponadto a urządzenia znajdujące się w domu są ekologiczne, które służą do utrzymania komfortowego klimat w pomieszczeniu. Nazywa się to charakterystyką użytkowo-techniczną budynku. Cechy te pozwalają określić standard budynku.

Certyfikat służy przede wszystkim tym, którzy mieszkają w nieruchomości, ponieważ sugeruje, jakie są aspekty poprawy efektywności z punktu widzenia oszczędności i pozwala ocenić wpływ jakiejkolwiek przebudowy, czy aranżacji.

Certyfikat jest również przydatny, a niekiedy konieczny w procesie kupna i sprzedaży, ponieważ pozwala mieć punkt odniesienia do określenia wartości rynkowej nieruchomości.

Co mówi prawo

Ogólnoeuropejskie prawodawstwo ukierunkowało się bardzo mocno, w ostatnich latach w kierunku zwiększenia uwagi na oszczędności energii w sektorze budowlanym. Cel jest zawsze taka sama i to całej Europie: budynki mają zużywać mniej energii do ogrzewania i chłodzenia budynków.

W Polsce w Dyrektywie UE 2002/91/EC z dnia 16 grudnia 2002r. wpisane są środki wsparcia dla efektywności energetycznej i efektywności energetycznej. Dbałość o efektywność energetyczną jednak musi być też regulowana w prawie krajowym. Wzrosła w ostatnich latach, świadomość dot. rosnących kosztów energii, do tego doszło zwiększenie świadomości w zakresie ochrony środowiska.

Obecnie, certyfikacja energetyczna budynków jest regulowana w ustawie o takim tytule. Wymaga, aby nieruchomość sprzedawane lub wynajmowane oraz użytkowane, jako publiczne wyposażone były w certyfikat, który określa wydajność energetyczną. Wytyczne dotyczące certyfikacji zostały niedawno zaktualizowane przez rozporządzenie. Na jego podstawie budynki takie jak:

pasek

  • cena energii
  • cena za prąd
  • Zabytki i podlegających opiece nad zabytkami.
  • Budynków przeznaczony do spotkań religijnych i miejsc kultu.
  • Służących gospodarce rolnej.
  • Wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m kw.
  • Przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 mc.
  • Nie podlegają certyfikacji

 

Certyfikat charakterystyki energetycznej: Co to jest i jak jest obliczany

Poziom efektywności domu jest mierzona za pomocą zestawu parametrów ustalonych przez prawo i które odnoszą się do ogrzewania i chłodzenia, produkcji ciepłej wody użytkowej, rodzaju instalacji i armatury, ewentualna obecność odnawialnych źródeł energii. Po zakończeniu oceny, w kwestii technicznej świadectwo charakterystyki energetycznej (EPA), który jest oficjalnym dokumentem ważne jest przez 10 lat .

Certyfikat  zawiera także szereg informacji oraz parametry odnoszące się do budynku, począwszy od globalnego charakterystyki energetycznej emisji dwutlenku węgla z konsumpcją domu, poprzez wskazanie minimalnych norm prawnych pod względem wydajności z propozycjami najlepszych interwencji by obniżyć znaczące koszty energii, które mogą zostać wprowadzone w życie, biorąc pod uwagę dostępne środki.

Przewidywana jest również nagroda klasyfikacji energetycznej, ustalonej przez globalny ranking efektywności energetycznej, głównie dotyczy to budynków z instalacją źródeł nieodnawialnych. Klas jest dziesięć od G do A, co oznacza maksymalną wydajność.

zamow-porownanie

Kto może dokonać certyfikacji energetycznej

Świadectwo może być wydane tylko przez uprawnionego specjalistę. Inżynier architekt musi być zarejestrowany jako osoba, która uzyskała uprawnienia do certyfikowania budynków.

Certyfikacja energetyczna: koszty i kary

Koszt certyfikatu może zmieniać się w zależności od wielu czynników, takich jak rozmiar obiektu, złożoności konstrukcji, od rodzaju i liczby instalowanych systemów. Wszystkie te czynniki zwiększają liczbę godzin pracy personelu technicznego, który będzie wykonać badania i obliczenia. Orientacyjnie, ceny zaczynają się od 1000 złotych. Kary za nieposiadanie mogą być dotkliwe, w zależności, o jaki budynek chodzi.