Termin płatności faktury za prąd

Twój budżet finansowy jest napięty i nieraz nie masz pieniędzy, aby zapłacić bieżące płatności za energię elektryczną? Kiedy energetyka może pozbawić Cię prądu?

oplacenie-rachunku-za-energie

Uwaga odcięli mi prąd!

Sprzedawca energii, który nie dostanie pieniędzy na czas, skieruje prośbę do dystrybutora by ten  wyłączył nam prąd. Jednak nie tak szybko, przepisy prawa obligują go, aby dotrzymał terminów zanim pozbawi nas energii upłynie trochę czasu. Ile? Średnio podmioty z sektora energetyki czekają na swoje należności do 6 tygodni.

Zanim dystrybutor wyłączy prąd

Sprzedawca wystawia rachunek za energię z pewnym terminem płatności, zwykle na dokonanie wpłaty mamy od 7 do 14 dni. Brak płatności przez odbiorcę w wyznaczonym terminie skutkuje odpowiedzą ze strony sprzedawcy, który po miesiącu oczekiwania na zapłatę sprzedawca powiadamia odbiorcę o zamiarze wypowiedzenia umowy ze względu na niedotrzymanie warunków umowy, jakim są regularne płatności. Wówczas odbiorca otrzyma dodatkowe dwa tygodnie na zapłatę bieżących i zaległych należności na prąd.  W sumie energetyka poczeka do sześciu tygodni, licząc od momentu upływu terminu płatności, później sprzedawca wystąpi z wnioskiem do dystrybutora o zaprzestanie dostaw energii oraz prześle pismo z wypowiedzeniem umowy.

zamow-porownanie

Nie płacisz za prąd, licz na konsekwencje

Uregulowanie zaległych faktur za energię elektryczną to nie jedynie koszty, jakie czekają na odbiorców. Od zaległych należności zapłacą odsetki, które w skali całego roku mogą zostać podwyższone o 13 proc. Taryfa energetyczna dostawcy wyraźnie wskazuje, że ponowne przyłączenie do sieci energetycznej kosztuje, trzeba zapłacić ponad 80 zł. W przypadku odbiorców przemysłowych opłaty za ponowne podłączenie sięgają 140 zł. Odbiorca, który nie ureguluje w terminie dwóch rachunków za energię w ciągu roku, naraża się nie tylko na wypowiedzenie umowy sprzedaży/dostaw, ale także na nadaniem mu miana odbiorcy „wrażliwego”, czyli takiego, któremu dystrybutor zainstaluje licznik pre-paid. Urządzenie na kartę chroni zarówno odbiorcę jak i sprzedawców przed zaległościami w płatnościach.

Odcięcie prądu, kiedy jeszcze?

Prąd może zostać odcięty nie tylko w przypadku braku płatności. Prawo energetyczne reguluje także inne przypadki. Niesprawna instalacja elektryczna odbiorcy, która stwarza zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska jest powodem do odcięcia zasilania. Instalacja zaczynająca się zaraz za tablicą rozdzielczą jest własnością odbiorcy. Zakład energetyczny nie ma obowiązku o nią dbać, ale za to musi troszczyć się o bezpieczeństwo energetyczne, dlatego zobowiązany jest do takiej interwencji. Kradzież prądu, także jest przesłanką ku temu, żeby pozbawić odbiorcę energii.

Wydłużenie terminu płatności faktury

blue-magnifying-glass-rachunekzapradSprzedawcy energii nie lubią, jeśli odbiorca kredytuje się rachunkami za prąd, nie opłacając ich w terminie. Przyznać trzeba też, że dystrybutorzy niechętnie zakładają liczniki na kartę, chociaż nalicza jest opłata za przesył, to bardziej opłaca się, kiedy odbiorca posiada standardowy licznik energii. W przypadku braku płynności finansowej sprzedawcy zalecają kontakt z Biurem Obsługi Klienta, pracownicy pomogą rozłożyć rachunek za prąd na raty.