Reklamacja faktury ENERGA

Dostałeś rachunek za prąd i nie zgadzasz się z wysokością naliczonej opłaty za sprzedaż czy przesył? A może chcesz odszkodowanie za przerwy w dostawie prądu? Zapoznaj się ze swoimi prawami dotyczącymi wnoszenia reklamacji.

energia-rachunki

Procedura zgłoszenia reklamacji usługi dostawy prądu

Przedsiębiorstwo energetyczne bezzwłocznie przystępuje do usuwania awarii prądu i zakłóceń sieci elektrycznej. Taka reklamacja nazwana jest bonifikatą. Należy się, jeśli łącznie liczba przerw planowanych przekroczyła 24h, a przerw awaryjnych 28h. O bonifikatę można się starać także w przypadku nieprawidłowych standardów jakościowych i ilościowych. Wniosek o bonifikatę Energa, dostępy jest na stronie dostawcy. W sprawach zawyżonych faktur czy w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców, dystrybutor jest zobowiązany do nieodpłatnego udzielenia informacji w sprawie zasad rozliczeń i aktualnych taryf oraz rozpatrzenia wniosku lub reklamacji rachunku za energię odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi. Podobnie z wnioskiem o prawidłowe działanie urządzenia pomiarowego, jeśli zakład stwierdzi wadę w jego działaniu sam poniesie koszty, jeśli licznik działał poprawnie to może obciążyć wnioskodawcę kosztami.

W jaki sposób złożyć reklamację rachunku za prąd?

 • gwiazdka-rachunkezaprad2 za pomocą formularza kontaktowego, który znajduje się na stronie internetowej Energa;
 • gwiazdka-rachunkezaprad2 telefonicznie (nr infolinii 555 555 555, infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-22.00);
 • gwiazdka-rachunkezaprad2 za pomocą Elektronicznego Biura Obsługi Klienta
 • gwiazdka-rachunkezaprad2 osobiście w Salonach Sprzedaży i Biurach Obsługi Klienta Energa.

Co powinna zawierać reklamacja faktury?

Reklamacja faktury powinna zawierać następujące dane:

 • blue-rachunekzaprad– imię i nazwisko (lub nazwa firmy);
 • adres;
 • – numer punku PPE, którego dotyczy reklamacja;
 • – w przypadku reklamacji naliczania opłat, podaj reklamowany okres (od – do);
 • – w przypadku reklamacji dot. rozliczenia usługi, podaj kwestionowaną kwotę i wymień pozycje na rachunku za prąd, które dotyczą tej usługi;
 • – uzasadnienie reklamacji;
 • – napisz co chcesz zyskać od sprzedawcy/dystrybutra.

Jaki jest termin rozpatrzenia reklamacji przez ENERGA?

Zgłoszenie reklamacji rozpatrzymy w terminie do 14 dni, jeśli reklamujesz płatności czy żądasz sprawdzenia działania licznika. W przypadku innych usług jakie świadczy ENERGA Obrót S.A czy ENERGA Dystrybucja termin na odpowiedź może wydłużyć się do 30 dni.

Odwołanie od decyzji przedsiębiorstwa energetycznego

O tym jak sprzedawca ustosunkował się do naszej reklamacji domówmy się w ciągu wyznaczonego terminu. Konsument, któremu odmówiono – w jego przekonaniu prawidłowo wniesionej reklamacji może szukać pomocy u Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W dalszej kolejności, gdyby Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podtrzymał decyzję zakładu energetycznego, to odbiorca energii elektrycznej ma możliwość dochodzenia swoich praw w drodze postępowania sądowego.

Zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, sądem właściwym dla spraw odwołań od decyzji Prezesa URE jest Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do sądu trafiają zwykle sprawy związane z wypłatą bonifikat, czy niewłaściwie rozpatrywanych wniosków przyłączenia do sieci nowego obiektu.

ezamow-porownanie