Faktura za prąd dla domu?

Faktura za energię elektryczną, chociaż potocznie nazywana rachunkiem za energię jest bardzo ważny dokumentem. Składa się z bardzo wielu pozycji i nie zawsze zdajemy sobie sprawę co w niej jest.

Rachunki...!

Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w swojej treści wskazuj na strukturę opłat znajdujących się na rachunku za energię elektryczną. Głównie chodzi tu o opłaty dystrybucyjne, które pobiera  zgodnie ze swoją taryfą OSD.  Opłaty dzieli się na stałe i zmienne. Koszty stałe są niezależne od zużycia energii elektrycznej, są nimi: opłata abonamentowa, opłata przejściowa, opłata przesyłowa stała. Natomiast koszty zmienne są zależne od ilości zużytej energii elektrycznej, jak podaje porównywarka cen EnergiaDirect.pl  zmienne są: opłata jakościowa, opłata przesyłowa zmienna.

Faktura za energię elektryczną co na niej jest?

Dane odbiorcy, będą to dane osoby, która podpisała umowę ze sprzedawcą/dystrybutorem.

Numer i adres PPE (Punkt Poboru Energii).  Miejsce, adres/punkt gdzie dokonywany jest pomiar zużytej energii elektrycznej.

Moc umowna – Moc zamówiona wynikająca z zawartej umowy kompleksowej lub dystrybucyjnej. Oznacza ona również moc maksymalną jaką możemy pobierać z sieci energetycznej

Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego – jest to wartość natężenia prądu, powyżej której zadziała zabezpieczenie i nastąpi przerwanie dopływu energii

Grupa taryfowa – to rozpiska cen i stawek po jakich rozliczana jest energia elektryczna. Wybór grupy taryfowej uzależniony jest od sposobu użytkowania energii elektrycznej.

Zużycie energii –ilość energii, którą pobrał odbiorca w okresie rozliczeniowym, to różnica pomiędzy obecnym wskazaniem licznika a poprzednim.

Cena jednostkowa energii elektrycznej, warto porównać cenniki i oferty sprzedawców, aby wybrać najtańszą stawkę.

Energia całodobowa/strefowa – ilość pobranej energii elektrycznej w danej strefie.  Wyróżniamy strefy:  dzienna/ szczytowa, nocna/ pozaszczytowa),

Opłaty za dystrybucję energii elektrycznej

Rachunekzaprad.com.pl wyjaśniał już na czym polegają poszczególne opłaty.

opłata przesyłowa stała – odzwierciedla ponoszone przez operatora systemu dystrybucyjnego koszty utrzymania urządzeń energetycznych. Jej wysokość zależy od rodzaju układu pomiarowego zainstalowanego u klienta (jednofazowego lub trójfazowego),

opłata przesyłowa zmienna – jest powiązana z ilością zużytej energii, odzwierciedla koszty przesyłu energii za pomocą sieci elektroenergetycznej.

opłata abonamentowa – są to koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego kontrolą;

opłata jakościowa – opłata powiązana z ilością zużytej energii, odzwierciedla utrzymywanie standardów jakości dostawy. Jej wysokość ustala operator systemu przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA;

opłata przejściowa – jest to opłata niezwiązana z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa dystrybucyjnego i najogólniej mówiąc stanowi przychód wytwórców (elektrowni) mający na celu pokrycie kosztów rozwiązanych kredytów bankowych zaciągniętych wcześniej na rozbudowę mocy wytwórczych. Wyznacza ją Urząd Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.